Usługi

Usługi

Tłumaczenia urzędowe

akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa, dyplomy, dokumenty samochodowe

Tłumaczenia prawnicze

umowy, licencje, pełnomocnictwa, akty notarialne, dokumenty sądowe,
polisy ubezpieczeniowe

Tłumaczenia biznesowe

sprawozdania finansowe, raporty biegłych rewidentów, akty założycielskie, statuty spółek i inne

Wieloletnie doświadczenie

Zakres specjalizacji

Jestem tłumaczką przysięgłą z wieloletnim doświadczeniem, co w połączeniu z wąską specjalizacją gwarantuje dogłębną znajomość tematyki i wysoką jakość tłumaczonych tekstów z zachowaniem fachowego słownictwa.

  • Tłumaczenie na spotkaniach biznesowych

  • Tłumaczenie dokumentacji medycznej

  • Tłumaczenie materiałów szkoleniowych

  • Tłumaczenie w sądach i na policji